Đáng tin cậy · Hiệu quả · Chính xác
băng từ dẫn hướng xe tự động

các giải pháp xe hướng dẫn tự động cho dự án của bạn bao gồm thiết kế ý tưởng, sản xuất, lắp đặt và vận hành.

băng từ hướng dẫn xe dẫn hướng tự động để xử lý vật liệu nhà máy

Bidirectional-lurking-and-pulling-AGV-1000

Máy kéo hướng dẫn băng từ tính xe dẫn hướng tự động để vận chuyển kho

Tugger AGV pulling 1000 KG payload