giải pháp xe hướng dẫn tự động cho nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô

 • Post Author:
 • Post Category:Post

Yêu cầu dự án:

 1. Với xe dẫn hướng tự động bốn chiều ẩn và kéo để tự động vận chuyển thành phẩm CE15 và CE16 đến TPA18 để thực hiện cấp liệu tự động. Mỗi khi một xe đẩy nguyên liệu đầy đủ được vận chuyển khỏi điểm thành phẩm của dây chuyền sản xuất, một xe đẩy nguyên liệu rỗng cũng được đưa trở lại trong khi xe dẫn hướng tự động quay trở lại.
 2. Trọng lượng toàn tải của xe đẩy vật liệu khoảng 800 KG.
 3. thời gian vận chuyển theo nhu cầu xe có hướng dẫn tự động: 1 lần cứ sau 15 phút cho mỗi điểm thành phẩm.

Xe hướng dẫn tự động Mô tả Quy trình Hoạt động:

 1. Hệ thống E-Leveling của khách hàng gửi thông tin nhu cầu vật chất,
 2. hệ thống điều phối xe có hướng dẫn tự động nhận thông tin nhu cầu và điều động xe có hướng dẫn tự động,
 3. xe dẫn hướng tự động đưa xe đẩy nguyên liệu đầy đủ từ nơi đặt xe đẩy nguyên liệu đầy đủ,
 4. xe có hướng dẫn tự động đến dây chuyền lắp ráp, đặt xe đẩy đầy đủ xuống và đưa xe đẩy trống trên đường trở về,
 5. xe có hướng dẫn tự động đến khu vực đặt xe đẩy trống,
 6. xe có hướng dẫn tự động quay lại điểm sạc để sạc,
 7. xe hướng dẫn tự động đứng bên cạnh.

Công tắc phát hiện quang điện sẽ xác nhận hai lần xem có xe chở vật liệu ở vị trí tương ứng hay không.

Mô hình xe hướng dẫn tự động cho Dự án này:

AGV TypeBidirectional lurking AGV
External DimensionL1550*W420*H290(mm)
Minimum turning radius800mm
Travel DirectionForward, backword, turn left and right, branch
Driving Lifting TypeAutomatic lifting
Control MethodPLC/AGV Moving Control Unit (Optional)
Guidance MethodMagnetic Tape Guidance
Communication FunctionRF / WiFi
Driving MethodDifferential Speed Driving
Driving Power SupplyDC 24V / DC 48V
Loading Capacity500KG / 800KG
Moving Speed0-45m/min (custom support)
Guidance Accuracy±10mm
Stop Accuracy±10mm
Working Type24 Hours
Gradeability2-3 degree
Charging TypeManual Charging (optional automatic charging)
Battery Lead acid battery / lithium battery, Maintenance Free Battery, Continuous discharge number>300 times
Safety Induction Range≤3m, Adjustable. The distance for emergency brake is less than 20mm
Human-machine InterfaceThe touch screen human-machine interface is adopted to easily set the parameter, site or alarm.
Working EnvironmentIndoor Temperature: 0-40 Celsius Degree; Relative Humidity: 5%-90%
Safety ProtectionFront Obstacle Testing Sensor + Mechanical Anti-collision Mechanism
Safety induction rangeDetecting range ≤3m, adjustable; Emergency braking distance: <20mm
AlarmSound and Lighting alarm
Design Life>10 Years
Basic Introduction of this Magnetic Strip Guided Automatic Guided Vehicle
AGV adopts special driving mechanism and special control system with mature technology and stable performance, fully realizes the universality and modularization of system control, and the performance of each functional module is stable. Motors, navigation sensors, landmark sensors and other core components all use high-quality famous brand components such as SICK, SIMENS to ensure stable and reliable operation.
Drive Unit: differential driving method, DC brushless motor. The driving mechanism has a shock absorption mechanism to ensure that the AGV can run on uneven ground, so as to achieve the shock absorption effect of the vehicle and reduce mechanical damage.
Control Unit: The control part adopts high-performance embedded system as the central control hub, supplemented by RFID technology, high-efficiency brake circuit and magnetic induction tracking technology. It constitutes a complete sampling-processing-issuing instructions-executing instructions, such a closed-loop control system.
Controller and Operation Panel: with perfect manual/automatic conversion function, it can operate independently of the transport line in manual state; AGV is not affected during emergency stop or normal line stop, and the AGV can work independently outside the transport line in manual state Operation; AGV has running sound and light prompts, alarm sound and light prompts, AGV working status and fault information, etc. You can set system parameters and modify system parameters through the display and operation panel.
An obstacle sensor and a buffer protector are installed at the front end of the AGV: the obstacle sensor can detect obstacles within the range of 0-180° in the direction of the AGV cart (distance 0–3M adjustable). When the obstacle is detected, the AGV It will slow down and then stop (distance adjustable), and an alarm will prompt you to remove the obstacle. When the obstacle is removed, the AGV car will start automatically. When the obstacle touches the anti-collision mechanism, the AGV automatically stops immediately and sound and light alarm will start. The operator must manually start the AGV after clearing the obstacle, and the AGV can continue to work.
Buffer Protector: a mechanical protection device that contains a trigger sensor switch. When the AGV is in direct contact with an obstacle, the mechanical protection device and the electronic switch are triggered to automatically cut off the power. After the AGV stops, it must be manually restored before the button can be restarted to protect pedestrian safety.
The AGV is equipped with eye-catching signal lights and audible alarm devices to remind surrounding operators.
Emergency Stop Switch: The AGV is equipped with an emergency stop switch; after the emergency stop switch is pressed, the power of each drive motor is disconnected and the motor is locked, then manual intervention is required to start; the processing method is simple and fast, and the processing time is within 3 seconds.

Danh sách giải pháp:

No.ItermQuanlityUnit
1Lurking and Pulling AGV2Unit
2Lithium Battery2Pcs
3Automatic Charging Station1Unit
4Magnetic Strip for Navigation260Meter
5Tape For Protact the Magnetic Strip260Meter
6RFID Card60Pcs
7AGV Dispatching Software1Pcs
8Central Management System1Pcs
9Handheld Terminal2Pcs
10E-Leveling docking1Pcs
11Guiding Track16Unit
12Trolly Inspection3Unit
13AGV Solution Design1pcs
14Installation and Commissioning1pcs
15Accompanying Factory Production2pcs
16Packaging, Transportation, Insurance, Training,Acceptance1pcs

Đào tạo và Dịch vụ:

Kế hoạch đào tạoChúng tôi cung cấp khóa đào tạo vận hành Xe có hướng dẫn tự động để giúp khách hàng của mình và giải quyết các vấn đề cơ bản trong khi Xe được dẫn đường tự động đang vận hành và tăng hiệu quả.

Hai kế hoạch:
1, Khách hàng cử nhân viên đến công ty chúng tôi để được đào tạo sau khi chúng tôi hoàn thành việc sản xuất và thử nghiệm tại nhà máy của chúng tôi, sau đó họ có đủ điều kiện để quay lại địa điểm làm việc để hướng dẫn.
2, Công ty chúng tôi có thể cử nhân viên đến địa điểm dự án của khách hàng với sự cho phép của bạn để giúp đỡ.
Dịch vụ bán hàng trướcDịch vụ tư vấn miễn phí
Tùy chỉnh sản phẩm không chuẩn
Tư vấn kỹ thuật miễn phí cho các yêu cầu cụ thể và kế hoạch xây dựng cụ thể
Dịch vụ bán hàng trung bìnhChúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm phù hợp nhất dựa trên yêu cầu của bạn
Dịch vụ sau bán hàngĐào tạo vận hành kỹ thuật miễn phí
Hướng dẫn cài đặt và gỡ lỗi miễn phí
Đáp ứng giải pháp trong vòng 12 - 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn
Dịch vụ bảo trìỦng hộ. Một thỏa thuận sẽ được ký kết.