Hiểu 14 chế độ hoạt động của hệ thống phân loại hậu cần tự động trong một bài báo

  • Post Author:
  • Post Category:Post

Cấy ghép

Bánh xe lệch

Quét cánh tay

Dép

Lật ngang

Tấm đẩy

Phân loại đai chéo

Cống đáy

Máy phân loại đai chéo tuần hoàn dọc

Phân loại nền tảng thép

Robot công nghiệp chọn

Chọn đặc biệt

Phân loại túi rơi

Máy phân loại dọc