Ứng dụng tương tác của xe có hướng dẫn tự động và thang máy thông minh

  • Post Author:
  • Post Category:Post

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, ứng dụng vận chuyển xuyên tầng được thực hiện nhờ sự tương tác giữa xe đẩy hàng có hướng dẫn tự động và thang máy thông minh không chỉ được ứng dụng trong ngành sản xuất mà còn được áp dụng cho các trung tâm mua sắm, khu dân cư, bệnh viện và những nơi khác là thang máy. Tuy nhiên, để cho xe đẩy hàng có hướng dẫn tự động tự đi thang máy không phải là chuyện đơn giản. Điều này đòi hỏi giao tiếp giữa phương tiện được dẫn đường tự động và hệ thống thang máy.

Vì thang máy là thiết bị đặc biệt nên thiết bị tương tác với thang máy phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của Luật an toàn thiết bị đặc biệt và độ an toàn, ổn định và tin cậy của hệ thống tương tác phải đáp ứng các yêu cầu về sử dụng an toàn thang máy. Do đó, việc thiết kế một cơ chế tương tác an toàn và đáng tin cậy là rất quan trọng.

Hệ thống tương tác giữa phương tiện được dẫn đường tự động và thang máy trước tiên cần thiết lập một liên kết truyền thông dữ liệu giữa phương tiện được dẫn đường tự động và thang máy. Do đặc điểm di chuyển của phương tiện được dẫn đường tự động, giao tiếp giữa phương tiện được dẫn đường tự động và máy chủ quản lý phương tiện được dẫn đường tự động có thể sử dụng giao tiếp không dây LAN. Cấu trúc tổng thể của phương tiện được dẫn đường tự động đi vào hệ thống thang máy bao gồm máy chủ quản lý phương tiện được dẫn đường tự động, thang máy, phương tiện được dẫn đường tự động, mô-đun giao tiếp và AP mạng cục bộ không dây.

Quá trình tương tác giữa hệ thống xe có hướng dẫn tự động và thang máy là ứng dụng xe có hướng dẫn tự động để đăng ký thang máy → đăng ký phản hồi thang máy thành công → tầng thang máy truy vấn có hướng dẫn tự động → tầng phản hồi thang máy → yêu cầu xe có hướng dẫn tự động mở cửa thang máy → giữ cửa thang máy → tự động có hướng dẫn xe vào / ra thang máy → xe có hướng dẫn tự động dừng gửi yêu cầu mở cửa → Thang máy đóng lại → Thang máy được đưa ra thành công. Sau khi phương tiện được dẫn đường tự động đăng ký thang máy, phương tiện có thể tiến hành bước tiếp theo nếu nhận được phản hồi từ thang máy và việc đăng ký thành công. Mọi liên kết trong quá trình tương tác đều không thể thiếu và gắn liền với nhau; trong phần dữ liệu giao thức truyền thông, tận dụng triệt để phần dữ liệu Mỗi bit dữ liệu được kiểm tra và kiểm tra bit dữ liệu để tránh lỗi truyền và phân tích, đồng thời lượng dữ liệu truyền thông có thể giảm đi rất nhiều.

Ứng dụng tương tác của xe đẩy có dẫn đường tự động và thang máy thông minh thực hiện việc vận chuyển xuyên tầng của xe đẩy có dẫn hướng tự động. Việc ứng dụng xe đẩy hàng có hướng dẫn tự động để vận chuyển thuốc, thực phẩm, tài liệu,… qua các tầng dần trở nên phổ biến.